Pengumuman Hasil PSB Jenjang SMP / Aliyah / IMQI Tahun Ajaran 2021/2022

A. Jenjang MUTAWASSITHOH (SMP)

No No. Pendaftaran Nomor Induk Siswa Nama
1 PSB 001 001/1/DQ/MTW/2020 Muhammad Zain Ihsan
2. PSB 002 002/1/DQ/MTW/2020 Adam
3. PSB 003 003/1/DQ/MTW/2020 Hamzah
4. PSB 004 004/1/DQ/MTW/2020 Ilyas Abdul aziz
5. PSB 013 011/1/DQ/MTW/2020 Janandeeba Keiai Fathsan
6. PSB 014 012/1/DQ/MTW/2020 Muhammad ‘Abqory Yudanur
7. PSB 016 014/1/DQ/MTW/2020 Syamaidzar ihsan
8. PSB 018 016/1/DQ/MTW/2020 Al Harits Ubaidillah
9. PSB 019 017/1/DQ/MTW/2020 Baihaqi
10. PSB 021 019/1/DQ/MTW/2020 Sholih
11. PSB 028 026/1/DQ/MTW/2020 Muhammad
12. PSB 031 029/1/DQ/MTW/2020 Nur’arif Abdillah Rasyid
13. PSB 032 030/1/DQ/MTW/2020 Brillian Faqih Udin Besar
14. PSB 033 031/1/DQ/MTW/2020 Muslim Al Mubarok
15. PSB 034 032/1/DQ/MTW/2020 Mufid Al Ashim
16. PSB 035 033/1/DQ/MTW/2020 Yusroni Syuaib
17. PSB 036 034/1/DQ/MTW/2020 Malik Ibrahim As Salafi
18. PSB 038 036/1/DQ/MTW/2020 Ziyad ‘Abdulloh
19. PSB 043 041/1/DQ/MTW/2020 Messi galang pratama
20. PSB 044 042/1/DQ/MTW/2020 Riyadl Nur Ahmad
21. PSB 047 045/1/DQ/MTW/2020 Muhammad Ibrohim
22. PSB 049 047/1/DQ/MTW/2020 Mahfuzh Abdul Muhshi
23. PSB 050 048/1/DQ/MTW/2020 Musa
24. PSB 051 049/1/DQ/MTW/2020 Usamah
25. PSB 058 056/1/DQ/MTW/2020 Muhammad Ziyad
26. PSB 060 058/1/DQ/MTW/2020 Ali
27. PSB 061 059/1/DQ/MTW/2020 Haidar Rafa
28. PSB 064 061/1/DQ/MTW/2020 Nu’man
29. PSB 066 062/1/DQ/MTW/2020 Azzam Ibnu Cayadi
30. PSB 072 066/1/DQ/MTW/2020 Aryasatya Bumi Raditiya
31. PSB 077 071/1/DQ/MTW/2020 Kholid ibrahim
32. PSB 080 073/1/DQ/MTW/2020 Fudhail Al-Atsary
33. PSB 085 077/1/DQ/MTW/2020 Azzam Azizi

B. Jenjang ‘Aliyah (SMU)

No.

No. Pendaftaran

Nomor Induk Siswa

Nama

1. PSB 005 001/1/DQ/Aliyah/2020 Afnan Zain Irsyad
2. PSB 071 004/1/DQ/Aliyah/2020 Ahmad Firdaus
3. PSB 079 005/1/DQ/Aliyah/2020 Abdurrazaq

C. Jenjang IMQI (Kader) (Sementara/Pendaftaran masih dibuka)

No.

No. Pendaftaran Nomor Induk Siswa

Nama

1. PSB 065 001/1/DQ/IMQI/2020 Musyfiq Abdillah
2. PSB 083 006/1/DQ/IMQI/2020 Hammad Abdul Muhsin